Stopa Přehrát ze stránky
Úvod
Zkusíme si to (slovo)
Ježíš nechce měnit
Teďka bych ti položil (slovo)
Lidský život je příliš krátká věta
Hovořili jsme o tom (slovo)
Aby láska nebyla frází
Říkáš láska je boj (slovo)
Tak se to má
Pokus se nemýlím (slovo)
Tenkrát
Ve svých písních (slovo)
Králů král
Písnička nám dozněla (slovo)
Zvony
Náramně hezky se to poslouchá (slovo)
Nové probuzení

Chci to říct (MP3 81,6 MB)